Środa 12.05.2021

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji,  a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

 

 

Witajcie na stronie Gimnazjum Gminy Stargard

 

Realizacja programu dydaktycznego i opiekuńczo wychowawczego w latach
2013-2018

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Tytuł programu

Rok opracowania

Cele programu

Uwagi

Sfera opiekuńczo – wychowawcza

 

Monika  Wójcikowska

Bożena Sadowska

j. polski

nauczyciel bibliotekarz

„Nasze dziedzictwo obiektywnie” – warsztaty fotograficzno – dziennikarskie pod patronatem Starosty stargardzkiego

2013/2014

- rozwój umiejętności fotograficznych i dziennikarskich

- integracja

- zapoznanie z walorami estetycznymi powiatu stargardzkiego

program realizowany w roku szkolnym 2013/2014

Monika Wójcikowska

Kamila Gładysz

pedagog

historia

Pomagamy w Stargardzie – propagowanie idei wolontariatu

2017/2018

szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży

program realizowany w roku szkolnym 2017/2018

Monika Wójcikowska

Iwona Kwiecińska

j. polski

j. niemiecki

Rola witamin w życiu człowieka .

Całoroczna praca metodą projektu

2014/2015

- uświadomienie roli prawidłowego odżywania się

- integracja zespołu i doskonalenie umiejętności pracy w grupie

program realizowany w roku szkolnym 2014/2015

Monika Wójcikowska

Bożena Sadowska

Kamila Gładysz

j. angielski

nauczyciel

bibliotekarz

j. niemiecki

Bo warto jest czytać!

Cykl wyjść do bibliotek i promocja szkolnej biblioteki za pomocą prac w językach obcych

2014

-

2018

promocja czytelnictwa wśród młodzieży

program cykliczny realizowany w latach 2014 - 2018

Monika Wójcikowska

j. polski

Prace społeczno – użyteczne, czyli sprzątamy my, nasi rodzice i nasza pani

2012

-

2015

- integracja klasowa i międzyrodzinna

- uświadomienie istoty dbania o środowisko naturalne

program cykliczny realizowany w latach 2012 - 2015

Monika Wójcikowska

j. polski

Nasza klasa pachnie świętami.

 

2012

-

2015

- cykliczne dekorowanie klasy przed Świętami Bożego Narodzenia i przygotowanie jej do klasowej Wigilii

program cykliczny realizowany w latach 2012 - 2015

Monika Wójcikowska

j. polski

j. angielski

pedagog

Pomagamy sobie w nauce, gdyż warto się wspierać

2013

-

2018

propagowanie idei pomocy koleżeńskiej i wzajemnego uczenia się

program cykliczny realizowany w latach 2013 - 2018

Monika Wójcikowska

Kamila Gładysz

Wiesława Jankowska

j. angielski

j. niemiecki

informatyka

Cyberprzepomocy mówimy nie w językach obcych!

2015/2016

- profilaktyka antyprzemocowa

- doskonalenie kompetencji w zakresie języków obcych

program realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Monika Wójcikowska

Beata Moral

Bożena Sadowska

Kamila Gładysz

pedagog

nauczyciel

bibliotekarz

j. niemiecki

Nasza klasa – krew na tablicy.

Studium upokorzenia ucznia.

Warsztaty motywacyjne dla uczniów

2017/2018

- przeciwdziałanie agresji w szkole

- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości wśród uczniów

program realizowany w roku szkolnym 2017/2018

Monika Wójcikowska

Beata Moral

pedagog

Stop anoreksji!

2017/2018

uświadomienie młodzieży roli prawidłowego odżywiania się

program realizowany w roku szkolnym 2017/2018

Monika Wójcikowska

Kamila Gładysz

Katarzyna Bitner

Iwona Kwiecińska

j. angielski

j. niemiecki

Tutaj apple pie, a tam Currywurst.

Program promocji szkoły – stanowisko języków obcych nowożytnych

2014

- 2016

- prezentacja kultury niemieckiej i brytyjskiej

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie

cyklicznie przygotowywane stanowisko języków obcych nowożytnych połączone z degustacją tradycyjnych potraw brytyjskich i niemieckich oraz minikonkursami przedmiotowymi

Bożena Sadowska

Barbara Rynkiewicz

Biblioteka

Biblioteka, WOS

Czytaj książki , będziesz wielki.

2013

Podniesienie czytelnictwa wśród uczniów.

Kształcenie umiejętności odbioru dzieła literackiego.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się książką

Kształcenie potrzeby wykorzystania książek oraz innych źródeł informacji w procesie zdobywania wiedzy.

Program realizowany cyklicznie w każdym roku szkolnym

Bożena Sadowska

Barbara Rynkiewicz

Biblioteka

Biblioteka, WOS

Biblioteka – centrum informacji

2012

Zapoznanie uczniów klas trzecich z bazą  informacyjną bibliotek szkół  ponadgimnazjalnych w Stargardzie.

Program realizowany cyklicznie w każdym roku szkolnym

do 2016 r.

Bożena  Sadowska

Biblioteka

Koło biblioteczne

2008

Zorganizowanie czasu wolnego uczniom.

 

Zajęcia realizowano cyklicznie  w każdym roku szkolnym do 2016 r.

Cele  zajęć  zostawały bez zmian, wprowadzano zmiany w zadaniach do  realizacji.

Bożena Sadowska

Barbara Rynkiewicz

Biblioteka

Biblioteka, WOS

Program wsparcia dla uczniów w czasie lekcji zastępczych.

2015

Zapobieganie przemocy, agresji, nietolerancji, niskiej kulturze osobistej, braku motywacji do nauki oraz promujących zdrowie, bezpieczeństwo kulturę.

Zajęcia realizowane cykliczne w  ramach zastępstw.

Kamila Gładysz

Barbara Rynkiewicz

Iwona Kwiecińska

j. niemiecki

wos

j. niemiecki

„Witajcie w gronie gimnazjalistów”. Przygotowanie do uroczystej akademii pasowania na uczniów Gimnazjum Gminy Stargard

2015

- integracja zespołu

- poznanie praw i obowiązków ucznia

w roku szkolnym

2015/2016

Beata Moral

Krzysztof Sucharzewski

Michał Patyna

Wychowanie fizyczne

,,Wychowanie przez sport dla zdrowia.”

2013

Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia członków

społeczności szkolnej.

 

Program realizowany cyklicznie.

Iwona Jaszcyk

Krzysztof Sucharzewski

Michał Patyna

Geografia

Wychowanie fizyczne

,,Program promocji zdrowia”

2015

Program profilaktyczny promujący  zdrowy styl życia.

realizowany w roku 2015/16

Beata Moral

Krzysztof Sucharzewski

Michał Patyna

Wychowanie fizyczne

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Trzymaj formę””

2013

Program profilaktyczny promujący zdrowe odżywia nie i aktywność fizyczną.

Realizowany cyklicznie do 2016

Wioleta Niewiadomska

Beata Moral

Pedagog

Wychowanie fizyczne

Ogółnopolski Program Edukacyjny ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

2015

Program profilaktyczny promujący › przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym, jak sięganie po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne.

Realizowany cyklicznie do 2017 .

Beata Moral

Monika Wójcikowska

pedagog

Lubella inspiruje i edukuje.

2017

Program edukacyjny promujący zdrowy styl życia.

2017

Lidia Halczuk

wychowawczy

"Bądź człowiekiem sukcesu"

2013

-Wyrobienie adekwatnej samooceny.

-Kształtowanie postaw empatii i asertywności.

 

Program autorski  realizowany w cyklu trzyletnim, głównie na lekcjach wychowawczych.

Realizowany  w latach  2014- 2017

 

liczba odwiedzin: 1407547

Mapa

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum Gminy Stargard
    ul Ceglana 11, 73-110 Stargard
  • tel./fax (91)573 67 66


Galeria zdjęć